Tồn tại vì sức khỏe!

Sự kiện năm 2016

Ngày 13 tháng 1 hàng năm, một ngày vô cùng đặc biệt đối với mỗi thành viên trong “Ngôi nhà chung – Merro Quốc Tế”- ngày sinh nhật của người anh cả trong gia đình, người đồng sáng lập tập đoàn Merro Quốc Tế – Chủ tịch tập đoàn – ông Hạ Lịch. Xuất thân […]

Ngày 06 tháng 04 năm 2009 là ngày doanh nghiệp Merro Quốc tế tiến hành di dời cải tạo, ngày khởi công công trình đầu tư xây dựng cơ sở sản nghiệp sức khỏe Đại Liên, cũng là ngày thành lập doanh nghiệp tiền thân của tập đoàn Công ty TNHH sinh học Tuệ Lực. […]