Tồn tại vì sức khỏe!

Thư viện ảnh

Năm 2016 đã qua, năm 2017 đã đến với nhiều cơ hội và thách thức cho Merro Việt Nam. Tổng giám đốc Merro Việt Nam và giám đốc Tài Vụ dự buổi tổng kết toàn năm, và liên hoan cùng các lãnh đạo tại thị trường Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An, Lào Cai..để tạm […]