Tồn tại vì sức khỏe!

Thư ngỏ

Merro Quốc tế duy trì tôn chỉ doanh nghiệp “ tồn tại vì sức khỏe” , là sự lý giải về trách nhiệm, là sự nâng cao đối với sứ mệnh, là chiều sâu của giá trị, là sự theo đuổi về phong cách phẩm chất thương hiệu cao. Bằng những bước đi vững chắc của mình, người Merro từng bước thực hiện lý tưởng vĩ đại là quảng bá văn hóa dưỡng sinh Trung Hoa nghìn năm, tạo suối nguồn cho nhân loại.

Merro Quốc Tế lấy giá trị trọng tâm cho việc xây dựng nét văn hóa cho doanh nghiệp, đây cũng là sự kế thừa và phát huy di sản văn hóa Trung Hoa lâu đời. “ Thượng thiện nhược thủy, hậu đức tải vận”, thể hiện tấm lòng to lớn trăm sông đổ về biển lớn: “ Dĩ nhân vi bổn, dĩ hòa vi quý” là cam kết thực hiện một cuộc sống có sức khỏe, niềm vui, tài lộc và giá trị nhân sinh.

Merro Quốc Tế chủ động đứng lên gánh vác trọng trách dẫn đường cho ngành kinh doanh trực tiếp tương lai phát triển, là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành xây dựng hệ thống riêng “ Hệ thống trí tuệ “, Merro Quốc Tế là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành khởi xướng ngày Lễ Tạ Ơn, Merro Quốc Tế phát triển cùng thời gian, cải cách sáng tạo, mở ra con đường kinh doanh trực tiếp độc đáo riêng cho doanh nghiệp. Văn hóa Merro Quốc Tế được xác lập trên hệ thống giá trị, quy phạm đạo đức và chuẩn tắc hành vi, là nền tảng cơ bản xây dựng nên mối quan hệ sâu sắc giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhà phân phối – “ Quan hệ cá nước “. Tất cả vì trách nhiệm và sứ mệnh, điều đó đã giúp cho sự nghiệp Merro Quốc tế phát triển bền lâu.

( Chủ tịch hội đồng quản trị – Ông Hạ Lịch )

Sự phát triển của Merro Quốc Tế giải nghĩa được ý nghĩa nội hàm của một tình yêu vô bờ bến. Với lý tưởng “ Trách nhiệm trên vai, sứ mệnh phía trước “, kiên trì mối tâm tình “ Dùng đức xây dựng cơ nghiệp, dùng đức phát triển doanh nghiệp “ của Merro Quốc Tế, đây chính là phạm trù để vươn xa của văn hóa doanh nghiệp như lời khởi xướng của CTHĐQT – Ông Hạ Lịch về “ Thượng thiện nhược thủy, hậu đức tải vận “, đây cũng là nguyên tắc cao nhất khi một doanh nghiệp phát triển cần tuân theo. Nhiều năm qua Merro đã thông qua sự nỗ lực hết mình tạo nên công trình “ Phẩm đức, phẩm chất và thương hiệu “, quyết tâm thực hiện tư tưởng “ Thân tình phục vụ, cảm ân phục vụ, hợp tác phục vụ “. Kiến tạo nên nét văn hóa độc nhất, thương hiệu độc nhất, mô thức độc nhất, cũng như dòng sản phẩm Đường Đa Chân Khuẩn độc nhất thế giới, không ngừng mang đến những sự hấp dẫn nhất không gì sánh bằng đến với toàn thế giới.

Tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của tôn chỉ doanh nghiệp “ Tồn tại vì sức khỏe “ và dưới sự nỗ lực của đại gia đình Merro trên toàn cầu, sự nghiệp vì sức khỏe của Merro Quốc tế sẽ trở thành thiên thu đại nghiệp!

(Tổng giám đốc Vu Trí Tuệ )

Chủ tịch HĐQT Hạ Lịch và tổng giám đốc Vu Trí Tuệ