Tồn tại vì sức khỏe!

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN MERRO VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2017-2018

“HỘI ĐỒNG TƯ VẤN MERRO VIỆT NAM” – danh từ vô cùng thân thương mà chứa vô vàn ý nghĩa to lớn bên trong , tên gọi đại diện cho cả một đội ngũ chuyên viên tư vấn tri thức, nhiệt tình, nhiệt huyết của Công ty; tên gọi thể hiện cho sự công bằng, công chính, công tâm, vì một mục đích và lợi ích chung: “Vì một Merro Việt Nam vững bước trên đà phát triển”; Tên gọi mang trong mình sự vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi thành viên được chọn lựa đối với thị trường của mình.

Mỗi một thành viên được lựa chọn trong hội đồng cũng giống như một cành cây chính vươn ra từ thân cây Merro, sẽ hỗ trợ Công ty tiếp cận, bám sát thị trường; nhanh chóng phản hồi tình hình thị trường, các vấn đề nóng cần giải quyết; đóng góp ý kiến xây dựng phương pháp quy hoạch, quản lý thị trường một cách phù hợp và hiệu quả tới lãnh đạo Công ty Merro Việt Nam. Vì vậy mà mỗi thành viên ấy chính là người nhà thân thương nhất, tín nhiệm nhất của Merro Việt Nam.